Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aanleg fly-over R6 en Liersesteenweg start op 11 september

Gepubliceerd op  di 01 aug 2017
Op 11 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. De voorbereidende nutswerken starten op 16 augustus. Intussen is bekend wat de impact op het verkeer zal zijn en hoe de omleiding loopt.

Zoals bekend komt er op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg een fly-over die de R6 over de Liersesteenweg leidt. Verkeer kan de R6 op en af rijden via in- en uitritten. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de planning van de werken verder uitgewerkt en kan ons een eerste zicht geven op de fasering, hinder en omleidingen.

Fly-over voor een veiliger en vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om het verkeer over een brug, de zogenaamde fly-over, over de Liersesteenweg te leiden. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Dit houdt ook in dat het kruispunt onder de brug heringericht wordt. Er komt een op- en afrit zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden en verkeerslichten worden ingezet om een veilige doorstroming te garanderen. 

Start voorbereidende nutswerken op 16 augustus

Op 11 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. De voorbereidende nutswerken starten op 16 augustus. Deze werken vallen samen met de werken aan de toegang van het nieuwe ziekenhuis op de Liersesteenweg (lees hier). Al deze werken worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Stapsgewijze aanpak voor minder hinder

De werken nemen in totaal ongeveer veertien maanden in beslag. Om de hinder tijdens de heraanleg van het kruispunt en de bouw van de brug zo veel mogelijk te beperken, wordt stapsgewijs gewerkt. AWV splitst het werk op in vier delen:

  • voorbereidende werken: nutswerken en archeologisch onderzoek;
  • fase 1: bouw van op- en afritten naast de bestaande R6 en aanleg van een koker voor de Otterbeek;
  • fase 2: bouw van de brug en de toegangshellingen;
  • fase 3: heraanleg van de N14 in de projectzone.

Door deze aanpak blijft verkeer op de R6 en de Liersesteenweg bijna de hele duur van de werken mogelijk. Zo dienen de op-en afritten die tijdens de eerste fase gebouwd worden, als tijdelijke doorgang voor het verkeer als er tijdens fase 2 aan de brug gewerkt wordt. Enkel de Liersesteenweg zal gedurende één week onderbroken worden als de doorgang van de Otterbeek vernieuwd wordt. 

Hieronder vindt u de verkeerssituatie en hinder fase per fase.

Het verkeer in de voorbereidende fase/toegang ziekenhuis

Vanaf 7 augustus starten de werken op de Liersesteenweg met de aantakking van het ziekenhuis op de N14 (ter hoogte van winkel Fun). De voorbereidende nutswerken aan het kruispunt starten op 16 augustus en nemen ongeveer een maand in beslag. In deze fase worden acht zogenaamde mantelbuizen (buizen voor leidingen van elektriciteit, telefoon, gas, ...) met een lengte van 300 meter langs de Liersesteenweg en onder de R6 geplaatst. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, moeten de nutsmaatschappijen een wegvak van de Liersesteenweg innemen. Daarbij start de aannemer in aanloop van de werf met werken in de berm, zoals de afbraak van huizen, archeologisch onderzoek en het kappen van bomen.

Voor de verkeerssituatie betekent dit dat vanaf 16 augustus:

  • de Liersesteenweg staduitwaarts enkelrichting wordt van de Duivenstraat tot de R6. Aan het kruispunt van de R6 met de N14 zijn daardoor de afslagstroken naar de Liersesteenweg afgesloten. Op de N14 is rechtdoor rijden richting Mechelen niet mogelijk voor wie van Sint-Katelijne-Waver komt.
  • Verkeer richting het stadscentrum wordt via de R6 omgeleid naar het kruispunt met de N1 en neemt dan de Antwerpsesteenweg. Afhankelijk van de bestemming kan u vervolgens ofwel via de Eikestraat ofwel tot aan de Mechelse vesten (R12) rijden.
  • Bewoners op het stuk Liersesteenweg tussen de Duivenstraat en de R6 en de werftransporten naar het ziekenhuis moeten ook de omleiding via de Antwerpsesteenweg (N1) volgen.

Deze verkeerssituatie houdt aan tot het einde van de werken aan de ingang van het ziekenhuis midden november.

Het verkeer tijdens fase 1

Op 11 september start de eerste fase van de werken aan het kruispunt R6/N14. In deze fase legt AWV de op- en afritten aan naast de bestaande R6. Het aanleggen van de op- en afritten gebeurt voornamelijk in de bermen en zorgt voor weinig of geen verkeershinder. Daarnaast komt er ook een nieuwe koker aan die de Otterbeek onder de Liersesteenweg doorvoert. Dit zal wel impact hebben op het verkeer. De nutswerken en de werken aan de toegang van het ziekenhuis lopen in tussentijd nog door tot respectievelijk eind september en midden november.

De verkeerssituatie tijdens fase 1 ziet eruit als volgt: 

  • de omleidingen die gelden tijdens de voorbereidende werken blijven van kracht (tot midden november).
  • Voor de vernieuwing van de Otterbeek moet de Liersesteenweg over de volledige breedte opgebroken worden. Daardoor zal de Liersesteenweg in beide richtingen begin oktober afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding voorzien via de R6, de Antwerpsesteenweg (N1) en de Eikenstraat.

Het verkeer tijdens fase 2

Vanaf eind 2017, begin 2018 start AWV met de bouw van de brug en de toegangshellingen. Het verkeer over de Liersesteenweg zal dan via een keerlus of langgerekte ovonde omgeleid worden. Via de nieuw aangelegde op- en afritten zal men de R6 kunnen op- en afrijden. Aan beide kanten van het kruispunt komen dan keerlussen: ten westen tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), ten oosten van het kruispunt moet gekeerd worden aan de rotonde van de Heisbroekweg.

Voor fietsers worden veilige lichtengeregelde oversteekplaatsen voorzien.

Blijf op de hoogte

Alle informatie over deze werken en de laatste stand van zaken kan u steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/mechelen. Hier kan u zich ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief over de werken aan de kruispunten van de R6 met de Liersesteenweg en de Antwerpsesteenweg.