Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Albertstraat van 16 april 2018 tot 30 juni 2018 naar aanleiding van de bouwwerken van de Heilig Hartschool

Gepubliceerd op  di 10 apr 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 3 april 2018 betreffende de regeling van het verkeer in Albertstraat van 16 april tot 30 juni 2018 naar aanleiding van de bouwwerken van de H. Hartschool wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 10-4-18

Datum publicatie: 10 april2018

Nummer: 1778


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.