Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Centrum van 1 juni 2018 naar aanleiding van Kadodderloop en Fun After Run Party

Gepubliceerd op  wo 16 mei 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 14 mei 2018 betreffende de regeling van het verkeer in het Centrum op 1 juni 2018 naar aanleiding van de Kadodderloop en de 'Fun After Run Party', wordt kenbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 16 mei 2018.

Datum publicatie: 16 mei 2018

Nummer: 1790


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.