Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Daliastraat op 16 en 18 mei 2018 naar aanleiding van verkeersproject GLOC

Gepubliceerd op  wo 16 mei 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 14 mei 2018 betreffende de regeling van het verkeer in de Daliastraat op 16 en 18 mei 2018 naar aanleiding van een verkeersproject van basisschool GLOC, wordt kenbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 16 mei 2018.

Datum publicatie: 25 april 2018

Nummer: 1794


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.