Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Ekelenhoek op vijf dagen in juli en augustus 2018

Gepubliceerd op  wo 13 jun 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 11 juni 2018 betreffende de regeling van het verkeer in Ekelenhoek op vijf dagen in juli en augustus 2018 n.a.v. buurtevenementen, wordt kenbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 13 juni 2018.

Datum publicatie: 6 juni 2018

Nummer: 1811


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.