Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening in de Elzestraat op zondag 16 september 2018 n.a.v. een evenement

Gepubliceerd op  di 19 jun 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 18 juni 2018 betreffende de regeling van het verkeer in de Elzestraat op zondag 16 september 2018 naar aanleiding van een evenement wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 19 juni 2018

Datum publicatie: 19 juni 2018

Nummer: 1812


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.