Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening 't Pleintje van 1 mei tot en met 30 juni 2018 naar aanleiding van parkeerproblematiek

Gepubliceerd op  wo 25 apr 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 23 april 2018 betreffende de regeling van het verkeer op 't Pleintje van 1 mei tot en met 30 juni 2018 naar aanleiding van parkeerproblematiek, wordt kenbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 25 april 2018.

Datum publicatie: 25 april 2018

Nummer: 1782


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.