Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Nieuwe regelgeving voor Hinder bij openbare werken

Gepubliceerd op  di 13 jun 2017
Vanaf 1 juli 2017 verandert de procedure waarbij een handelaar aanspraak kan maken op een hinderpremie bij openbare werken.

Wat is er nieuw?

De nieuwe digitale hinderpremie integreert de bestaande rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding die vandaag nog van toepassing is.

De voorwaarden waaraan moet voldaan worden om van de nieuwe premie te genieten zijn:

  • De maatregel zal uitsluitend gelden voor micro-ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die minder dan 10 personen tewerk stellen en waarvan het jaarlijks omzet cijfer kleiner is dan 2 miljoen Euro.
  • De activiteit van de onderneming omvat slechts het rechtstreeks verkopen of verstrekken van diensten in de bebouwde inrichting van de onderneming.
  • Geen andere beroepsinkomsten dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die de hinder ondervindt.
  • De onderneming moet minstens een maand ernstige hinder ondervinden, maar de sluitingsverplichting vervalt.

De nieuwe hinderpremie van 2.000 Euro wordt automatisch uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van de werken ondervindt. Wie toch nog de deuren moet sluiten, krijgt vanaf de 22ste dag hier bovenop 80 Euro per kalenderdag sluiting.

Deze nieuwe maatregel is van toepassing voor ondernemingen die zich in de werfzone bevinden die door de aannemer is geïdentificeerd. 

Voor ondernemingen die zich niet in de werfzone bevinden, maar in de periferie van de werken en hierdoor toch zouden moeten sluiten, blijft de regel dat zij aanspraak kunnen maken op 80 Euro per dag vanaf de 8ste dag na sluiting van de zaak. De automatische premie van 2.000 Euro is dan niet van toepassing.

Hoe zal de procedure verlopen?

Op basis van de gegevens van de databank van ondernemingen (VKBO) en de databank van openbare werken (GIPOD) worden de handelaars die zich in de werfzone bevinden, aangeschreven door de Vlaamse overheid.

De zelfstandige heeft dan 30 dagen de tijd om zich te registreren met gebruik van zijn/haar e-ID kaart via de nieuwe applicatie die aangeboden wordt. Na controle van de aangifte, wordt de premie overgemaakt.

U hoeft dus zelf geen initiatief te nemen om de premie te bekomen, maar het is wel uiterst belangrijk dat uw gegevens in de databank van ondernemingen (VKBO) correct zijn.

Meer informatie: http://www.sintkatelijnewaver.be/hinderpremie-bij-openbare-werken

Mocht u bij aanvang van de werken in uw straat nog geen schrijven van de Vlaamse overheid ontvangen hebben, dan kan u ons contacteren om dit voor u uit te zoeken. Daarvoor richt u zich via email tot lokale.economie@skw.be of neemt u telefonisch contact via het nummer 015/30.50.37