Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/097/ME - Bekendmaking melding voor het plaatsen van een veranda-Daliastraat 4-Andy Verbeemen

Gepubliceerd op  wo 07 mrt 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 22 mei 2018 akte werd genomen van de melding ingediend door Andy Verbeemen, Daliastraat 4, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 2 mei 2018. 

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Daliastraat 4 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie B, perceel 91E5. 

Het betreft het plaatsen van een veranda


Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 1 juni 2018 tot en met 1 juli 2018 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11.

Deze bekendmaking werd aangeplakt op 1 juni 2018 en dient minstens 30 dagen aangeplakt te blijven.