Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Elzestraat op zaterdag 9 juni 2018

Gepubliceerd op  wo 06 jun 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 4 juni 2018 betreffende de regeling van het verkeer in Elzestraat op zaterdag 9 juni 2018 n.a.v. een wielerwedstrijd, wordt kenbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 6 juni 2018

Datum publicatie: 6 juni 2018

Nummer: 1809


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.