Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening in het Centrum op vrijdag 7 september 2018 n.a.v. de jaarmarkt

Gepubliceerd op  di 26 jun 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 25 juni 2018 betreffende de regeling van het verkeer in het Centrum op vrijdag 7 september 2018 naar aanleiding van de jaarmarkt wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 26 juni 2018

Datum publicatie: 26 juni 2018

Nummer: 1815


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.