Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/137 - zijstraat Hertstraat - Infrabel

Gepubliceerd op  do 05 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Infrabel, Tweestationstraat 82 bus I-ICT 124 te 1060 Brussel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek en stelt een advies op.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging zijstraat Hertstraat (langs spoorweg) en met als kadastrale ligging: afdeling 1, sectie A, perceelnummer 14T.

Het betreft een aanvraag deze aanvraag betreft een vergunning voor het plaatsen van een GSM mast. 

Reden openbaar onderzoek:

De toepassing is vereist van artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, handelend over werken van algemeen belang in afwijkende bestemmingsgebieden.

De aanvraag ligt van 18 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.