Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/126 - Hertstraat 12 -

Gepubliceerd op  do 05 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Robin De Coninck, Schorsemolenstraat 52 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hertstraat 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 1, sectie A, perceel 11H2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Vergunningsplicht: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16, tot en met 4.4.23 en 4.4.26, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van artikel 4.4.1. voor het toelaten van de reliëfwijziging in de linker zijtuinstrook.

De aanvraag ligt van 22 juni 2018 tot en met 22 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.