Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2018/048 - Berlaarbaan 466

Gepubliceerd op  di 24 apr 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Willy Van Asch voor IMMOSANY NV, Zagerijstraat 17 te 2960 Brecht, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Berlaarbaan 466 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 119F, 120C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bedrijfsgebouw voor een garage voor verschillende soorten voertuigen met kantoren en een conciërgewoning, het plaatsen van een elektriciteitscabine en het aanleggen van parkings na sloop van alle bestaande constructies.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.1.1°a), 12.2.1°, 15.1.2°, 15.3.1°, 15.4.1°, 16.3.1.1°, 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.2°, 17.3.4.1°a), 17.3.6.1°a), 17.4., 29.5.4.1°a), 3.4.1°a), 4.3.c)2°i), 59.3., 6.4.1°, 6.5.2°

Reden openbaar onderzoek: aanvraag milieuvergunning klasse 2.

De aanvraag ligt van 27 april 2018 tot en met 27 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.