Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2018/127/MVW - Kempenarestraat 51A-51B-53-54-54A-64 en Mechelsesteenweg 120

Gepubliceerd op  do 07 jun 2018

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Chris De Pooter, met als adres Mechelsesteenweg 120, voor het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kempenarestraat 51A, 51B, 53, 54, 54A, 64 en Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, met als kadastrale ligging: afdeling 1, sectie B, perceelnummers 57E en 79V, afdeling 2, sectie D, perceelnummers 375M, 389F2.

Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken?

Afwijking voorwaarde lozingsnormen - artikel 4.2.3.1.3 In afwijking van de algemene normen wordt overeenkomstig artikel 4.2.3.1.3 gevraagd om voor het lozingspunt 1 voor het afvalwater afkomstig van de kistenwasserij volgende bijkomende bijzondere lozingsvoorwaarden te verkrijgen voor volgende parameters: kobalt (Co): 3,6 µg/l  en vanadium (Va): 10 µg/l

In het verleden werd reeds voor een aantal lozingsparameters een afwijking toegestaan in de vergunning. Naar aanleiding van een wateranalyse wordt nu voor deze 2 bijkomende parameters een afwijking gevraagd.

Motivatie openbaar onderzoek:

Het afvalwater is afkomstig van de kistenwasserij. Het water hetgeen gebruikt wordt is deels regenwater afkomstig van de opvang van het dakoppervlakte deels leidingwater. Op basis van een analyse bleek dat ook in het inkomende regenwater een bepaalde hoeveelheid kobalt en vanadium aanwezig is (zie bijlage). Er is een voorbehandeling d.m.v. een decantieput aanwezig. Aan dit lozingspunt is de mogelijkheid voorzien om met een meetgoot de nodige staalnames en analyses te verrichten. De lozing gebeurt op riool.

Het indelingscriterium voor de parameters is: Co: 0,6 µg/ en Va: 5 µg/l

Er wordt respectievelijk een afwijking van 6x en 2x van dit indelingscriterium gevraagd.

Dit openbaar onderzoek wordt geopend op 9 juni 2018 en loopt tot en met 9 juli 2018.

Heeft u hieromtrent vragen of wenst u het dossier in te kijken?  Gelieve dan een afspraak te maken via het afsprakenformulier.  U bent op afspraak welkom iedere werkdag van 8 tot 12.30uur, evenals dinsdagavond van 16 tot 20uur en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30uur.