Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/121 - Goorboslei 25 - Yves Weyts

Gepubliceerd op  do 05 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Yves Weyts, Lodewijk De Koninckstraat 8 te 2600 Antwerpen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Goorboslei 25 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 1, sectie A, perceel 33H, 33K, 34R, 34S.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een eengezinswoning na de functiewijziging van exploitatiewoning naar zonevreemde particuliere woning.

 

Vergunningsplicht: stedenbouwkundige handelingen.

 

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16, tot en met 4.4.23 en 4.4.26, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. De toepassing van artikel 4.4.1 wordt gebruikt voor de afwijking van de maximaal toegelaten verhardingen en niet overdekte constructies. Deze is beperkt tot 80m², maar wordt aangevraagd tot 137m².

De aanvraag ligt van 22 juni 2018 tot en met 22 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.