Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/123 - Berlaarbaan 266 - Gil Willems

Gepubliceerd op  do 19 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Gil Willems, Berlaarbaan 266 in 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek en stelt een advies op.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Berlaarbaan 266, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie E, perceel 274V.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een niet-overdekte paardenrijpiste.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: de aanvraag is niet in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.

De aanvraag ligt van 27 juli 2018 tot en met 26 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.