Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/132 - Clemenceaustraat 74 - Luc Neefs voor DCA nv

Gepubliceerd op  do 19 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Luc Neefs voor DCA nv, Lilsedijk 50 in 2340 Beerse, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek en stelt een advies op.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Clemenceaustraat 74 en met als kadastrale ligging: afdeling 2, sectie D, perceelnummer 717S3.

Het betreft een aanvraag voor het bouwen van 8 appartementen met ondergrondse parking na sloping van de voormalige bibliotheek.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16, tot en met 4.4.23 en 4.4.26, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek: Er wordt namelijk afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan 011 Centrum Elzestraat voor wat betreft de kroonlijsthoogte en de dakterrassen. De kroonlijsthoogte van het rechter deel is hoger dan 6,50m om te kunnen aansluiten op de kroonlijst van de rechts aanpalende woning. Er worden beperkte dakterassen voorzien bij de eerste verdieping en in het dakvolume ondanks dat de tuinzone minder dan 15m diep is.

De aanvraag ligt van 27 juli 2018 tot en met 26 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.