Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/136 - Berlaarbaan 171 - Banden Bruneel

Gepubliceerd op  do 05 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Banden Bruneel, Over d'Aa 195 te 2910 Essen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek en stelt een advies op.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Berlaarbaan 171 en met als kadastrale ligging: afdeling 1, sectie C, perceelnummers 415G2 en 417L3.

Het betreft een aanvraag deze aanvraag betreft een vergunning voor een bandencentrale met 2 hefbruggen. Er gebeurt eveneens opslag van rubber banden en een kleine hoeveelheid gevaarlijke producten.

Reden openbaar onderzoek:

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2.

De aanvraag ligt van 13 juli 2018 tot en met 12 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.