Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2018/162 -Mechelbaan 32-Bart De Bruyn

Gepubliceerd op  do 05 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Bart De Bruyn, Mechelbaan 417 bus 0201,  2580 Putte een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek en stelt een advies op.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelbaan 32 en met als kadastrale ligging: afdeling 3, sectie A, perceelnummer 144K.

Het betreft een aanvraag deze aanvraag betreft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met kiné praktijk.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Er worden namelijk afwijkingen gevraagd van de verkavelingsvoorschriften om de woning te kunnen afwerken met een plat dak, om 45,50 m² aan terras te kunnen aanleggen en om parkeerplaatsen in de voortuinstrook te kunnen aanleggen.

De aanvraag ligt van 11 augustus 2018 tot en met 9 september 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.