Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/082 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning-Hageweg 27-Annelies De Keyser en Ben Boudewijns

Gepubliceerd op  do 22 mrt 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 9 juli 2018 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Annelies De Keyser en Ben Boudewijns, met als adres Liersesteenweg 416 bus 2 te 2800 Mechelen.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 23 april 2018.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Hageweg 27 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 1, sectie B, perceel 522W, 523B.

Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 20 juli 2018 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.