Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/091 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een productiehal met kantoor - Dreefvelden 17 - Virginie Haerynck voor Medida Solutions

Gepubliceerd op  do 22 mrt 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 25 juni 2018 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Virginie Haerynck voor Medida Solutions, met als adres Duivelshoekweg 2 te 2610 Wilrijk.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 28 april 2018.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 17 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 1, sectie B, perceel 596R3.

Het betreft het bouwen van een productiehal met kantoor.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

Rubrieknummer Omschrijving Klasse
23.2.1°a) Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, als de inrichting volledig gelegen is in industriegebied, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 54 kW 3
23.3.1°a) Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, met een capaciteit, als de inrichting volledig gelegen is in industriegebied, van 10,5 ton kunststoffen in een lokaal 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 6 juli 2018 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.