Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/100 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het regulariseren van 8 woningen - Bollekensstraat 8, 9, 10, 11 ,17, 18, 19 en 20 - Peter De Nil voor Ipon nv

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 9 juli 2018 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Peter De Nil voor Ipon nv, met als adres Ankerstraat 113 bus 1A te 9100 Sint-Niklaas.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 4 mei 2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bollekensstraat 8, Bollekensstraat 9, Bollekensstraat 10, Bollekensstraat 11, Bollekensstraat 17, Bollekensstraat 18, Bollekensstraat 19, Bollekensstraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceel 750G.

Het betreft het regulariseren van 8 woningen.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 20 juli 2018 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.