Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/105/ME - Bekendmaking melding voor het installeren van een bronbemaling - Hoogstraat 13 - Nils Vertommen

Gepubliceerd op  ma 18 jun 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 18 juni 2018 akte werd genomen van de melding ingediend door Nils Vertommen, Kegelslei 7A te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 8 mei 2018.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogstraat 13 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 3, sectie C, perceel.

Het betreft het installeren van een grondbemaling.

De melding omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 29 juni 2018 tot en met 29 juli 2018 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11

Deze bekendmaking werd aangeplakt op 28 juni 2018 en dient minstens 30 dagen aangeplakt te blijven.