Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/143/ME - Bekendmaking melding voor het droog bemalen van de bouwput - Vijverstraat 7 - Steven Eggermont

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 25 juni 2018 akte werd genomen van de melding ingediend door Steven Eggermont, Kretenborg 38 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 13 juni 2018.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Vijverstraat 7 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 509K.

Het betreft het droog bemalen van de bouwput.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 53.2.2°a) 53.2.2°a) - maximaal 30.000 m3 per jaar 30000.0 m³/jaar

 Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

 De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 6 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11.