Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver is een kindvriendelijke gemeente

Gepubliceerd op  di 26 jun 2018
Samen met acht andere Vlaamse steden en gemeenten mag Sint-Katelijne-Waver zich de volgende zes jaar Kindvriendelijke gemeente noemen.

Iedere twee jaar kent de Vlaamse minister van jeugd het label van ‘kindvriendelijke steden en gemeente’ toe aan steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid. Het label heeft zijn oorsprong bij de Verenigde Naties en wordt uitgereikt in landen over de hele wereld. Onze jeugddienst trok in mei met een stevig dossier naar Brussel en overtuigde een jury met vertegenwoordigers van onder meer Unicef België, het Kinderrechtencommissariaat, de VVSG, de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid en verschillende hogescholen.

Kindvriendelijke bril

Een kindvriendelijke gemeente word je niet zo maar. De voorbije twee jaar hebben we samen met kinderen en jongeren het beleid geanalyseerd vanuit een kindvriendelijke bril. Zo kwamen we tot een strategie die rekening houdt met onze jonge inwoners in alle beleidsbeslissingen. Kinderrechten spelen immers niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook wanneer pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid ter sprake komen.

Kinderen zijn een goede barometer om het beleid en het welzijn voor alle inwoners in de gemeente af te toetsen. Wanneer kinderen zich goed voelen in onze gemeente, is de kans groot dat ook volwassenen tevreden zijn. Daarom zal het gemeentebestuur kindvriendelijkheid structureel verankeren in het beleid. Aan het meerjarenplan werd een pijler kindvriendelijkheid toegevoegd. Bij elke doelstelling, elk actieplan en elk project vragen we ons af hoe we kindvriendelijker te werk kunnen gaan.

Kinderen aan zet

Het afgelopen jaar werden alle gemeente- en OCMW-diensten die kinderen en jongeren tot doelgroep hebben, samengevoegd tot één dienst. Jeugd, buitenschoolse kinderopvang, onderwijs en kinderarmoedebestrijding vormen samen het ‘Huis van het Kind’. De komende jaren zal deze dienst nog verder groeien.

Dat kinderparticipatie geen hol begrip is, bleek wanneer het gemeentebestuur de plannen uittekende voor de herinrichting van het Pasbrugbos. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Dijksteinschool trokken samen met de jeugddienst naar het bos. Aan de hand van verschillende spelelementen konden zij aangeven hoe zij dit bos zagen. Ook bij de inspraaktrajecten voor de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en het Centrum organiseerde de dienst jeugd specifieke activiteiten om de mening van kinderen te ontdekken.

Het begin

De toekenning van het label ‘kindvriendelijke gemeente’ is geen eindpunt. In tegendeel: dit is een begin van waaruit de komende jaren hard gewerkt moet worden bij de realisatie van alles wat het gemeentebestuur onderneemt. Over zes jaar verwacht dezelfde jury ons opnieuw voor een evaluatie. Hebben we onze goede voornemens kunnen uitvoeren? De jury beslist dan of we het label mogen houden.