Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Inname openbaar domein

Indien u bouwt of verbouwt kan het nodig zijn om een deel van het openbaar domein te gebruiken, vb. voor het plaatsen van een container, kraan, stelling, machines, bouwmaterialen, werfwagen, werktuigen in functie van het bouwen en verbouwen.

Hoe aanvragen

U dient minstens tien werkdagen vooraf een aanvraag in voor de inname van het openbaar domein.

Kostprijs

Vanaf 3 januari 2018 zijn de tarieven als volgt:

U betaalt dan 0,50 euro/m²/dag met een minimumbedrag van 20 euro. 

Voor de plaatsing van een container betaalt u vanaf dan 7,5 euro/dag, ook met een minimumbedrag van 20 euro.

Indien omwille van veiligheidsredenen de openbare weg (voetpad, fietspad, rijweg) geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten, moet een signalisatievergunning aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.  In dit geval wordt de belasting voor de eerste dag van afsluiting verhoogd met 50 euro.  Per volgende kalenderdag bedraagt de bijkomende belasting 25 euro.

Afhandeling

Zodra de betaling is gebeurd wordt de vergunning aangemaakt. U krijgt deze via mail of post toegestuurd.

Als na controle blijkt dat het betaalde bedrag niet strookt met de werkelijkheid zal een correctie toegepast worden.

Uitzonderingen

Inname van het openbaar domein op gewestwegen moet aangevraagd worden bij het Vlaams gewest. In onze gemeente geldt dit voor Antwerpsesteenweg, Liersesteenweg, Putsesteenweg, Heisbroekweg en Donk.

U stuurt een aanvraag voor deze wegen naar:

Vlaamse Gewest, Afdeling wegen en verkeer,
Wegendistrict Puurs
Rijksweg 26
2870 Puurs.
03 860 01 20
wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

OPGELET: indien u ook een parkeerverbod nodig heeft, moet u dit parkeerverbod wél aanvragen bij de gemeente.