Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aangifte tijdelijke afwezigheid Belg

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, op de plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Het is ook die gemeente waar u terecht moet voor uw officiële documenten (bv. identiteitskaart, rijbewijs).

U bent 'tijdelijk afwezig' als u gedurende minimum 3 maanden en maximum 1 jaar niet op uw hoofdverblijfplaats verblijft. Uw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd en u blijft ingeschreven in het bevolkingsregister van uw gemeente.

Voor wie

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) als Belg, worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met je gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet u een hoofdverblijfplaats hebben waar u op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid éénmalig verlengen met 1 jaar.

De beëindiging van de tijdelijke afwezigheid steeds melden aan burgerzaken@skw.be

Voorwaarden

Basisregel extra info
U kan elk moment terugkeren naar uw hoofdverblijfplaats U bent (mede)eigenaar of (mede)huurder of u beschikt over een hoofdverblijfplaats waar onmiddellijke intrekking mogelijk is
U moet voldoende belangen behouden op uw hoofdverblijfplaats
 • is uw woning onbewoond, dan dient ze voldoende bemeubeld te zijn.
 • Is uw woning bewoond door 1 of meerdere gezinsleden dan dienen die reeds van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning te verblijven.
De afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn  U riskeert ambtshalve afvoering

Hoe aanvragen

U doet steeds persoonlijk uw aanvraag bij de dienst Bevolking.

Hoelang kan u tijdelijk afwezig zijn?

Minimum periode: Maximum periode: Je wil verlenging? Wat moet je doen bij terugkeer?
3 maanden 1 jaar
 • U kan maximum voor 1 jaar verlengen.
 • U moet nieuwe bewijsstukken bezorgen aan de dienst Bevolking.
U bent verplicht uw terugkeer te melden aan de dienst Bevolking. U riskeert ambtshalve afvoering als u dit niet doet

Kostprijs

Gratis

Reglement

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Wat meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • bewijs van afwezigheid