Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aangifte tijdelijke afwezigheid Belg

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, op de plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Het is ook die gemeente waar u terecht moet voor uw officiële documenten (bv. identiteitskaart, rijbewijs).

U bent 'tijdelijk afwezig' als u gedurende minimum 3 maanden en maximum 1 jaar niet op uw hoofdverblijfplaats verblijft. Uw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd en u blijft ingeschreven in het bevolkingsregister van uw gemeente. U moet op elk ogenblik kunnen terugkeren naar uw hoofdverblijfplaats en hier voldoende belangen aanhouden (bemeubelde woning of achtergebleven gezinsleden)

Voor wie

Belg

Voorwaarden

Basisregel extra info
U kan elk moment terugkeren naar uw hoofdverblijfplaats U bent (mede)eigenaar of (mede)huurder of u beschikt over een hoofdverblijfplaats waar onmiddellijke intrekking mogelijk is
U moet voldoende belangen behouden op uw hoofdverblijfplaats
  • is uw woning onbewoond, dan dient ze voldoende bemeubeld te zijn.
  • Is uw woning bewoond door 1 of meerdere gezinsleden dan dienen die reeds van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning te verblijven.
De afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn  min 3 maanden - max 1 jaar

Hoe aanvragen

U doet steeds persoonlijk uw aanvraag bij de dienst Bevolking via email:

burgerzaken@skw.be

U bent ook verplicht uw terugkeer te melden aan de dienst Bevolking.
U riskeert ambtshalve afvoering als u dit niet doet.

Kostprijs

Gratis

Reglement

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Uitzonderingen

Uitzondering: de maximumperiode geldt niet in volgende gevallen:


- verblijf met therapeutische doeleinden en/of met oog op medische bijstand in België: verblijf in ziekenhuis, instelling, rust- en verzorgingstehuis;
- verblijf in strafinrichting of inrichting voor sociaal verweer;
- minderjarige geplaatst in instelling;
- militairen in het buitenland en hun gezinsleden;
- personeelsleden van federale politie voor een bepaalde opdracht in het buitenland en hun gezinsleden;
- dienstplichtigen onder de wapens en de gewetensbezwaarden;
- federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren met een functie in een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en hun gezinsleden;
- opdracht in het buitenland in het kader van ontwikkelingssamenwerking en hun gezinsleden;
- personen van wie de verdwijning sinds minstens zes maanden gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie;
- personen die, in het kader van hun beroep, een specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het Koninkrijk of in het buitenland en hun gezinsleden;
- studenten ouder dan 16 jaar die financieel nog ten laste zijn van hun ouders en ergens anders verblijven dan op de hoofdverblijfplaats van het gezin waartoe zij behoren.
 

De maximumperiode is telkens de duur van het bepaald verblijf.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • bewijs van afwezigheid

Deel deze pagina