Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Adres: niet-mededeelbaar adres

In zeer specifieke situaties is het soms wenselijk dat uw adresgegevens niet medegedeeld worden aan derden.

Artikel 11 van het koninklijk besluit regelt de procedure volgens welke een persoon aan het gemeentebestuur van de gemeente van zijn verblijfplaats kan vragen dat zijn adres niet aan derden verstrekt wordt.

Via een schriftelijke motivatie gericht aan het college van burgemeester en schepenen kan u uw aanvraag doen. Mits goedkeuring wordt uw adres voor 6 maanden niet medegedeeld aan derden.

Voor wie

Iedereen die zich in een uitzonderlijke situatie bevindt waarvoor dit nuttig kan blijken

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt uw schriftelijke en gemotiveerde aanvraag en zal daarna al dan niet een akkoord verstrekken.

Hoe aanvragen

U dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen waarin u uw motivatie toelicht waarom het noodzakelijk is dat uw adres afgeschermd wordt.

Kostprijs

gratis

Afhandeling

Nadat uw vraag op het college behandeld werd, ontvangt u een schrijven waarin de beslissing medegedeeld wordt.

In het geval van goedkeuring van de aanvraag, betekent dit dat het adres van de aanvrager slechts voor een periode van 6 maanden niet aan derden wordt verstrekt.

Er wordt hiervan melding gemaakt in het rijksregister.

Uitzonderingen

In het geval de derde die om het adres vraagt, zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitvoerbare titel, heeft de melding "niet-mededeelbaar adres" geen uitwerking.

Dit betekent dat uw adresgegevens toch verstrekt worden aan de derde.

De gemeente zal wel uitdrukkelijk vermelden dat de betrokken persoon nochtans had gevraagd om dit adres niet mede te delen. Op deze manier wordt de aandacht van de betrokken instantie gevestigd op het discrete karakter van het medegedeelde adres

Deel deze pagina