Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openingsuren en Afwijking wekelijkse rustdag

Als kleinhandelaar (verkoop van producten met een rechtstreeks contact met de klant) ben je onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt (behalve afwijkingen). Webshops zijn niet onderworpen aan deze wetgeving omdat de aanwezigheid van de klant niet vereist is. Ook kappers en horecazaken vallen niet onder deze wetgeving.

Voor wie

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Je mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet je op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden. Indien je een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het verboden op zondag andere producten te verkopen dan diegene die je gewoonlijk verkoopt.

Je moet eveneens de sluitingsuren respecteren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag) gelden de volgende sluitingsuren:

 • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag en op de sluitingsuren: 

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
 • per jaar kunnen er maximaal:
  • 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
  • 15 afwijkingen op de openingsuren worden toegestaan
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Hoe aanvragen

Wenst u een afwijking aan te vragen? Doe dit dan minstens vier weken vooraf via onderstaand digitaal formulier.  In uw aanvraag vermeld u:

 • gegevens van de contactpersoon;
 • datum van afwijking en naar aanleiding van welke activiteit;
 • groep van betrokken handelaars/locatie.

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag of openingsuren zijn gratis.

Afhandeling

Voor het jaar 2024 worden onderstaande afwijkingen toegestaan voor alle handelaars:

 • week 14
 • week 15
 • week 16
 • week 17
 • week 18
 • week 19
 • week 20
 • week 21
 • week 46
 • week 47
 • week 48
 • week 49
 • week 50
 • week 51
 • week 52

Reglement

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Deel deze pagina