Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Basisprincipes ontwerp Waver in 't Nieuw

Een volledige dorpskern vernieuwen gebeurt niet vaak. Het ontwerp dat nu voorligt, houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen in de kern en met maatschappelijke tendensen. We legden zes basisprincipes vast om een geslaagde dorpskernvernieuwing te realiseren.

Toegankelijkheid

We brengen het plein voor de kerk van gevel tot gevel op gelijk niveau.

De zone wordt uitgerust met voorzieningen voor slechtzienden en mensen die minder mobiel zijn, zoals blindegeleidetegels, een toegankelijke bushalte, brede voetpaden, …

Veiligheid

Tijdens het spitsuur ’s ochtends rijden bijna duizend auto’s door het dorp. Meer dan 2.700 kinderen en jongeren gaan naar vrije basisschool WAVO of het Sint-Ursula- Instituut.

De as Dijk - Molenstraat is een belangrijke verbinding voor de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver richting Mechelen en Putte. Het ontwerp biedt aandacht voor zwakke weggebruikers en de snelheid van het verkeer.

Aan de zijde van de winkels zetten we in op lokaal (auto)verkeer. Langs deze zijde komt een plein waar fietsers, voetgangers en automobilisten samen welkom zijn.

We stimuleren het gebruik van de parkings Vinkenhof en Wintertuin, beide op wandelafstand van het dorpsplein. De bestaande voetweg naar de parking Vinkenhof is een veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers. Er komt een nieuwe voetweg naar parking Wintertuin in de Bosstraat ter hoogte van Dorp 22-23. Beide voetwegen krijgen dezelfde inrichting als het dorpsplein en zullen beter zichtbaar zijn voor gebruikers.

Beleving

De dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver telt enkele unieke erfgoedpareltjes. Het raadhuis, de kerk en de pastorie zijn een ontwerp van architect Edward Careels. De typische Frankische driehoek met de recent gerestaureerde dorpspomp blijft ook na de vernieuwing behouden. De rozentuin, die in 2004 werd aangelegd als eerbetoon aan rozenveredelaar en oud-inwoner Louis Lens, krijgt een nieuwe plek voor de pastorie.

Kindvriendelijkheid

10 procent van de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver is jonger dan twaalf. De dorpskern telt vier scholen. WAVO Vinkenhofstraat, Bosstraat en Leemstraat tellen samen zo’n 700 leerlingen. Sint-Ursula ontvangt dagelijks 2.000 leerlingen (met mogelijke uitbreiding in de toekomst tot 2.500 leerlingen).

Veel jong volk van en naar school, de jeugdbeweging, de winkel, vriendjes, … Sinds 2018 toetsen we af of al onze projecten kindvriendelijk zijn. Hoe bewegen jongeren zich in het verkeer, welke wegen gebruiken ze vaak, waar plaatsen ze hun fiets of ontmoeten ze hun vrienden?

Ontmoeting

‘Waver leeft!’ is geen holle slogan. De evenementen die er plaatsvinden – zoals kermis, jaarmarkt, voetbal op groot scherm of optredens – blijven op het dorpsplein en de Wissel. De wekelijkse marktkramers blijven welkom en ook na de heraanleg krijgen de frituren ieder hun plekje terug. De terrassen van de horeca-uitbaters blijven behouden.

De buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op een bankje op het plein of in de nieuwe rozentuin. De leerlingen van het Sint-Ursula-Instituut kunnen met elkaar afspreken op het plein voor de kerk. De nieuwe, speelse zitelementen maken het net iets aangenamer om te wachten op de bus of een broodje te eten.

Duurzaamheid

De mogelijkheid om een plein opnieuw aan te leggen, doet zich niet vaak voor. Het dorpsplein en de Wissel moeten lang meegaan. Daarom kiezen we voor robuust materiaal dat past bij de omgeving. De gebruikte materialen, zoals klinkers, kunnen we later hergebruiken. Dat principe past in de ontwikkeling van circulaire economie.

De klimaatopwarming zorgt voor meer hittegolven, drogere zomers en nattere winters. Het ontwerp houdt hier rekening mee. Zo zal het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakten op het plein ter plaatse infiltreren. Daarnaast voorzien we de aanplanting van grotere bomen om de dorpskern in de zomermaanden koel te houden.

Deel deze pagina