Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking beslissing publieke grachten

Gepubliceerd op  vr 05 jul 2019
De gemeenteraad van 24 juni 2019 duidde 28 grachten aan van algemeen belang. Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 26 februari 2018 tot en met 29 maart 2018.

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, artikel 24, dat bepaalt:

“De Vlaamse Regering wordt belast met de codificatie en de coördinatie van de volgende wetten en decreten:

1° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

2° het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

3° het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

4° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

5° de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

?

De gemeenteraad van 24 juni 2019 duidde 28 grachten aan van algemeen belang:

Omdat deze grachten een belangrijke functie vervullen in de waterveiligheid neemt de gemeente het beheer van de grachten over. Ten behoeve van dit beheer geldt een erfdienstbaarheid met betrekking tot recht van doorgang voor personeelsleden van het bestuur en/of de aangestelde die met de uitvoering zijn belast. Deze erfdienstbaarheidszone bedraagt 3 meter langs beide kanten van de gracht en moet de oever beschermen tegen nieuwe constructies en/of beplantingen.

 1. Gracht ‘genaamd Binnebeeck’ die loopt vanaf Kuikenstraat 47 (grens Mechelen) en mondt uit in de Stenengootbeek.
 2. Gracht ‘genaamd Fermerijloop’ die loopt vanaf Fermerijstraat 22 en mondt uit in de Goorbosbeek.
 3. Gracht ‘genaamd beek de Cock’ die loodrecht op gracht 2 toekomt, komende van de Kalkoenstraat 16 en 18.
 4. Gracht ‘genaamd beek de Cock’ die start tussen de Kalkoenstraat 9 en 11 en loopt tot aan de Lange Zandstraat 20.
 5. Deze gracht start tussen Kalkoenstraat 5 en naastliggend weiland. Ze loopt langs de aangelanden van de Lange Zandstraat 8, 10, 12 en 14-16 en eindigt tussen Lange Zandstraat 12 en 14-16.
 6. Gracht ‘genaamd beek de Cock’ ligt in het verlengde van gracht 5 en loopt tussen Lange Zandstraat 9 en 11 achter de tuinen van de woningen te Liersesteenweg en mondt uit in Stenengootbeek.
 7. De gracht ‘genaamd overstort Clemenceaustraat’ loopt vanaf de Clemenceaustraat 259 en 267 en loopt parallel achter de woningen in de Hertstraat 1 – 43 en loopt door tot naast Hertstraat 43.
 8. De gracht ‘genaamd Bemortelbossen’ loopt schuin over Bemortel 18 en loopt achter Bemortel 13 door tot aan de Scheurlandsloop.
 9. De gracht ‘genaamd Schranshoeveloop’ start thv Bosstraat 21 en mondt uit in de Bruinbeek.
 10. Gracht die loopt vanaf de Molenstraat tussen 97 en 101 en mondt uit in de Haagbeek thv Erfstraat 66 – 68.
 11. Ingebuisde gracht die loopt vanaf Molenlei 4B en 6 en mondt uit in Dorpsbeek.
 12. De gracht ‘genaamd Capelloop’ loopt vanaf de Leemstraat 63 en komt uit op de Leemstraat 73.
 13. Gracht ‘genaamd overstort Schrans’ loopt van hoek Schrans en Kruisweglei 25 en mondt uit in de Bruinbeek.
 14. Gracht ‘genaamd Schalliehoefloop’ loopt van Wolvenstraat 34 en mondt uit in de Bruinbeek.
 15. Gracht ‘genaamd Dreefveldenloop’ loopt van Waverstraat 57 en loopt door achterliggend gebied naar de Dwersehagenloop.
 16. Gracht ‘genaamd de Drevendaalloop’ loopt vanaf de Heidijk tussen huisnummers 3 en 5. Deze mondt uit in de Dorpsbeek.
 17. Gracht ‘genaamd Heidijkloop’ start in de Bredeheide en mondt uit in de Dorpsbeek.
 18. Deze gracht ‘genaamd Midzelenloop’ start vanaf de vijver te Midzelen en mondt uit in de Otterbeek aan Heisbroekweg 12.
 19. De gracht ‘genaamd Sint-Michiels afloop’ loopt vanaf de Groenstraat 57 en mondt uit in de Otterbeek.
 20. Gracht ‘genaamd Eeckelenveldloop’ komt loodrecht op gracht 20 toe, komende van het kasteel te Zorgvliet 15.
 21. Gracht ‘genaamd Dijksteinloop’ start thv Borgersteinlei 199 en mondt uit in de Vrouwvliet.
 22. Gracht ‘genaamd Hoogheideloop’ loopt thv de achterkant Aspergevelden 1 en loopt richting Deudrondreef verder tot aan de Maanhoevebeek.
 23. De gracht ‘genaamd Elzestraatloop’ start in het binnengebied achter de school en loopt door richting Schouwvelden 17 en 19.
 24. Gracht ‘genaamd ovestort Clemenceaustraat’ start achter Clemenceaustraat 181 en mondt uit in de Stenengootbeek
 25. Gracht die loopt achter de woningen te Vlierstraat (oneven huisnummers) en loopt tot de Stenengootbeek.
 26. Gracht ‘genaamd Boterhoekloop’ loopt naast Berlaarbaan 498 en loopt tot Liesbosloop.
 27. Gracht die loopt naast Hoogstraat 49 en mondt uit in de Bruinbeek.
 28. Gracht die loopt achter de voetbalvelden door, komende van de Duffelsesteenweg en mindt uit in de Bemortelloop.