Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking coronamaatregelen - Contact- en brononderzoek Covid-19 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst/addendum met het Agentschap Zorg en Gezondheid

Gepubliceerd op  do 10 jun 2021
Het besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 31 mei 2021 betreffende coronamaatregelen - contact- en brononderzoek Covid-19 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst/addendum met het Agentschap Zorg & gezondheid, wordt ter kennis gebracht via publicatie op de website, vanaf 10 juni 2021.

Datum publicatie: 10 juni 2021

Nummer: 2123


Onderwerp: Belastingen en retributies

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.