Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Elzestraat van 15 tot en met 18 november 2018 naar aanleiding van Elzestraat Leeft voor Kom op Tegen Kanker

Gepubliceerd op  wo 16 mei 2018
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 14 mei 2018 betreffende de regeling van het verkeer in de Elzestraat van 15 tot en met 18 november 2018 naar aanleiding van 'Elzestraat Leeft voor Kom op Tegen Kanker', wordt kenbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 16 mei 2018.

Datum publicatie: 16 mei 2018

Nummer: 1791


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.