Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening in Ekelenhoek op zes dagen in de zomervakantie van 2019 n.a.v. buurtevenementen

Gepubliceerd op  do 16 mei 2019
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 13 mei 2019 betreffende de regeling van het verkeer in Ekelenhoek op zes dagen in de zomervakantie van 2019 n.a.v. buurtevenementen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 16 mei 2019

Datum publicatie: 16 mei 2019

Nummer: 1889


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.