Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening Elzestraat op zondag 29 september 2019 naar aanleiding van een evenement van de Happyriders in het kader van 'Rode Neuzen Dag'

Gepubliceerd op  vr 12 jul 2019
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 8 juli 2019 over de regeling van het verkeer in de Elzestraat op zondag 29 september 2019 n.a.v.een evenement van de Happyriders in het kader van 'Rode Neuzen Dag', wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website, vanaf 12 juli 2019

Datum publicatie: 12 juli 2019

Nummer: 1909


Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.