Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking vaststelling tarieven gebruik sportinfrastructuur AGB

Gepubliceerd op  di 11 feb 2020
Het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf genomen in zitting van 16 december 2019 betreffende vaststelling tarieven gebruik sportinfrastructuur AGB wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11 februari 2020.

Datum publicatie: 11 februari 2020

Nummer: 2025


Onderwerp: Belastingen en retributies

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.