Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Belgische nationaliteit aanvragen

De wet voorziet in heel wat mogelijkheden om Belg te worden. U kan uw nationaliteit wijzigen, onder andere door een nationaliteitsverklaring. Hiervoor kan u terecht bij de dienst Burgerlijke stand van uw woonplaats.

U krijgt informatie over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. U kan per mail aanvragen wat u dient voor te leggen in uw specifieke situatie via burgerlijke.stand@sintkatelijnewaver.be 

Wanneer de nodige documenten in orde zijn, stuurt de dienst Burgerlijke stand uw dossier naar de bevoegde instanties.

De dienst Burgerlijke stand zorgt ook voor de verdere afwerking zodra de Belgische nationaliteit wordt toegekend.

Voor wie

Iedereen die in Sint-Katelijne-Waver woont en een vreemde nationaliteit heeft, kan zich aanmelden om informatie te verkrijgen over het verwerven van de Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

De documenten en formulieren die u moet meebrengen bij de aanvraag zijn afhankelijk van de te volgen procedure. 

Wat met documenten uit het buitenland?

 • Elk vreemd document bestemd voor de Burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorziet); geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • Consulaire attesten:
  • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden (Karmelietenstraat 27 te 1000 Brussel)
  • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse
  • ook hier kan een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorzien worden; het is hier dus ook aangewezen de informatie in verband met legalisatie op de website van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.
 • Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een beëdigde vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (de handtekening van de vertaler wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).
 • Uitzondering: akten die reeds gebruikt zijn in een dossier van burgerlijke stand in België mogen aanvaard worden, mits een consulair (gelegaliseerd en vertaald) attest waarop vermeld staat dat er sinds de afgifte van de akte geen wijzigingen zijn aangebracht.

Kostprijs

De kosten zijn afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt.

Voor de procedure via de Rechtbank van Eerste Aanleg (duurt ongeveer 4 maanden) moet een registratierecht van 150 EUR betaald worden. 

 

Afhandeling

 • U stuurt een mail naar burgerlijke.stand@sintkatelijnewaver.be met uw naam, voornaam, rijksregisternummer en een kopie van je verblijfskaart
 • U ontvangt een mail terug van de burgerlijke stand met de uitleg van de documenten die u moet voorleggen.
 • Wanneer u de gevraagde documenten en bewijzen in uw bezit hebt, kan u deze afgeven aan de infobalie ter attentie van dienst Burgerlijke stand of ter controle mailen naar burgerlijke.stand@sintkatelijnewaver.be
 • Wanneer de documenten in orde zijn, kan u de nationaliteitsverklaring komen ondertekenen, nadat u het bewijs van de betaling van de registratierechten ontvangen heeft.

 • De dienst Burgerlijke stand stuurt uw dossier naar de bevoegde instanties.

 • Wanneer de Belgische nationaliteit wordt toegekend, werkt de dienst burgerlijke stand uw dossier verder af.
 • U wordt nadien door de dienst bevolking uitgenodigd om het nodige te doen voor uw Belgische identiteitskaart.

Reglement

Wij baseren ons op het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, laatst gewijzigd door de wet van 4 december 2012 (publicatie in Staatsblad van 14 december 2012, van kracht op 1 januari 2013 en KB van 14 januari 2013, publicatie staatsblad 21 januari 2013).

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Alle gevraagde documenten
 • betalingsbewijs retributiekost