Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bijlage 3 TER: EU

De verklaring van aanwezigheid 'bijlage 3ter' is het verblijfsdocument afgegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde aan de burgers van de Europese Unie en aan hun familieleden die in België verblijven voor maximum 100 werkdagen.

Zijn vrijgesteld van deze verplichting:

  • personen die verblijven in een hotel of een logementshuis
  • personen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of een verpleeginstelling
  • zij die aangehouden werden en opgesloten zijn in een detentiecentrum

Reeds in België geweest met Bijlage 3 ter?

U krijgt opnieuw een bijlage 3ter voor 100 werkdagen, indien u een bewijs kan voorleggen dat u het Belgisch grondgebied heeft verlaten.  Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een vlieg- , bus- of treinticket.

Kan u geen bewijsstukken voorleggen, dan moet u een verklaring op eer schrijven dat u het Belgisch grondgebied heeft verlaten met vermelding van de nieuwe datum van binnenkomst in België.

Voor wie

De onderdanen van de EU of hun familieleden zijn verplicht zich persoonlijk te melden bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats binnen de 10 dagen vanaf hun binnenkomst in België.

Wat meebrengen

Bij eerste aanvraag:

- geldige identiteitskaart of geldig nationaal paspoort,

- datum aankomst in België,

- adres waarop u gaat verblijven.

- originele plukkaart (nieuw model sinds juli 2023)

- contactgegevens werkgever

Reeds in België geweest met Bijlage 3 ter:

- geldige identiteitskaart of geldig nationaal paspoort,

- datum aankomst in België,

- adres waarop u gaat verblijven,

- bewijs dat u het Belgisch grondgebied heeft verlaten of verklaring op eer,

- plukkaart (nieuw model sinds juli 2023).

Meer info

Komt u als buitenlandse werknemer minder dan 100 dagen in België werken of bent u grensarbeider? Dan dient u bovenop uw aankomstverklaring ook een bisnummer aan te vragen. Een bisnummer bestaat, net zoals een rijksregisternummer, uit 11 cijfers en wordt gebruikt om uw informatie voor de sociale zekerheid bij te houden. Uw werkgever kan de aanvraag daarvoor via deze website voor u indienen.

Voor het maken van uw afspraak, gelieve hieronder een keuze te maken. Opgelet; 1 afspraak per persoon. 

Eerste aanvraag bijlage 3ter

Inschrijving

Deel deze pagina