Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Borgersteinpark, ontmoeten in 't groen

Het Borgersteinpark wordt de toekomstige groene en bruisende ontmoetingsplaats van Pasbrug-Nieuwendijk. Na een participatietraject in het najaar van 2020 maakte Regionaal Landschap Rivierenland een ontwerp van hoe het park er in de toekomst zal uitzien. Dat plan stelden we voor tijdens de kernraad.

In navolging van de beslissing van Borgerstein vzw om het seminariegebouw te verlaten voor een nieuwe zorgcampus op dezelfde site, werd beslist het park over te dragen aan de gemeente. Een ideale aanleiding om het gesprek aan te gaan met de huidige en toekomstige gebruikers van het park. Zo legden we ons oor te luisteren bij buurtbewoners, bewoners van vzw Borgerstein, verenigingen en naburige scholen. In het najaar van 2020 kwamen we tijdens de infomarkt voor het eerst samen met de verschillende focusgroepen.

Om alle noden en wensen in elkaar te puzzelen, deden we een beroep op Regionaal Landschap Rivierenland. Zij ontwierpen een plan waarbij het park verdeeld wordt in vier grote delen: een
speel- en snoezelbos, een picknickweide, een sport- en evenementenweide en een fluisterbos. Elk deel krijgt zijn specifieke functie en aansluitende invulling. Bij de inrichting maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, steen en water. Het hele park wordt bovendien rolstoelvriendelijk. Vzw Borgerstein zal tijdens zijn dagelijkse werking het park immers intensief blijven gebruiken.

Speel- en snoezelbos

In het noordelijk deel van het park zal spelen centraal staan. De vijver wordt in ere hersteld. Rondom komen allerlei leuke speelelementen zoals: voelpalen, een knikkerbaan, een blotenvoetenpad, een kijkplatform en ontmoetingsplek, een vlonder met rotsenparcours, een bosfitness, een vrije speelzone en een rustplek.

Picknickweide

Het centrale grasveld wordt een kind- en familievriendelijke picknickplek. Er komen houten ligbanken uit boomstammen en petanquebanen. We kiezen bewust voor een extensief grasland zodat de natuur volledig tot haar recht mag komen. Kinderen kunnen daardoor ook heerlijk ravotten in het hoge gras. Het gras rond de picknickplekken wordt wel korter gemaaid.

Sport- en evenementenweide

In het zuidoostelijk deel van het park, dichtbij de IJzerenveld en de parking, komt een zone waar evenementen georganiseerd kunnen worden. Aanvankelijk zou hier parkeerruimte voorzien worden, maar in het nieuwe ontwerp is er voldoende parkeercapaciteit aan het seminariegebouw zelf. Zo bewaren we deze groenruimte en maken we er een mooie evenementenweide van. Er komt onder meer een rolstoeltoegankelijk podium en een beweegbank.

Fluisterbos

Tot slot hebben we het bos in het zuidwestelijk deel. Dit is ecologisch gezien het meest waardevolle deel van het park. Hier organiseren we dus geen activiteiten en plaatsen we evenmin spelelementen zodat de natuur zich volop kan ontwikkelen.

Eén miljoen euro

In totaal zullen de gemeente, het consortium Bergesteyn en Regionaal Landschap Rivierenland de komende jaren ruim één miljoen euro in het park investeren. Samen met het  seminariegebouw wordt het park het kloppende hart van de levende kern Pasbrug-Nieuwendijk!