Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bouw tweede fly-over R6 komt dichterbij

Gepubliceerd op  vr 28 dec 2018
Het Agentschap Wegen en Verkeer is in volle voorbereiding voor de bouw van een tweede fly-over van de R6. Na het kruispunt met de Liersesteenweg is nu dat met de Antwerpsesteenweg aan de beurt. De start van de werken is voorzien op 4 maart.

Hoe gaat het nieuwe kruispunt eruit zien?

Het ontwerp van het nieuwe kruispunt is ondertussen genoegzaam bekend. Hetzelfde principe wordt toegepast als op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg, namelijk een brug van de R6 over de Antwerpsesteenweg met een op-en afrit aan beide zijden van de brug. Toch zijn er ook enkele verschillen. Zo wordt een aparte fietstunnel aangelegd aan de oostzijde van het kruispunt zodat fietsers het kruispunt niet meer moeten oversteken maar veilig, vlot en met een minimum aan extra afstand de R6 kunnen passeren. Verder worden er geluidsschermen voorzien ter hoogte van het kruispunt om de geluidsoverlast voor de Tivoli-wijk te milderen.
 
Waar staan we met de voorbereidingen?

Er zijn de afgelopen maanden al enkele voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. De overige werken die nog moeten gebeuren voor nutsleidingen zullen gebeuren binnen de werken voor de heraanleg. Voordat de heraanleg kan starten is het essentieel dat alle grondverwervingen rond het kruispunt afgerond zijn. Op dit moment lopen de onderhandelingen nog. AWV gaat er op dit moment van uit dat dit proces tijdig zal afgerond zijn om te kunnen starten op de voorziene datum van 4 maart 2019.
 
Aanpak van de werken

De aanpak van de werken is er op gericht om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Verkeer op de R6 blijft steeds over twee (zij het versmalde) rijstroken beschikken en verkeer op de Antwerpsesteenweg wordt maximaal mogelijk gehouden. Enkel wanneer een nieuwe koker voor de Otterbeek moet geplaatst worden zal de Antwerpsesteenweg één week volledig afgesloten worden.

Op dit moment wordt nog bekeken of er zal gewerkt worden met de aanleg van een tijdelijk kruispunt langs het bestaande kruispunt of met terugkeerlussen zoals bij het kruispunt aan de Liersesteenweg het geval was. In de loop van januari willen we hier meer duidelijkheid in scheppen.

De werken moeten afgerond zijn in de zomer van 2020.
 
Meer informatie

In de loop van januari volgt meer duidelijkheid over timing en aanpak van de werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dan ook infosessies organiseren voor de bedrijven, handelszaken en bewoners in de omgeving zodat iedereen zich kan voorbereiden op de werken.

Een laatste stand van zaken vindt u steeds op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daar kan u ook inschrijven voor een nieuwsbrief.