Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke gebouwen

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de (her)opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben. Voor bepaalde categorieën van inrichtingen (zoals toeristische logies, voetbalstadions, …) gelden specifieke bepalingen.

Voor wie

Een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt gedefinieerd als ‘elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk, of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er maar onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart)’. Daaronder wordt onder meer verstaan: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Voorwaarden

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant
 • een transformatie of renovatiewerken
 • een vernieuwing van het interieur
 • een wijziging van de netto-oppervlakte
 • een bestemmingswijziging
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Het brandveiligheidsattest is slechts geldig tot er zich een wijziging voordoet in één van bovenstaande situaties.

Hoe aanvragen

U moet een aanvraag voor een brandveiligheidsattest indienen via het e-loket van HVZ Rivierenland. Via deze link vindt u het aanvraagformulier terug. 

Om je goed voor te bereiden op de inspectie raden we je alvast aan om de de keuringsverslagen en attesten van aanwezige technische installaties te verzamelen. Je kan deze doormailen naar je dossierbehandelaar die contact heeft opgenomen om een afspraak in te plannen.
Het gaat o.a. om:

 • Elektrische installatie
 • Veiligheidsverlichting 
 • Branddetectie-installatie, alarminstallatie
 • Ontrokingsluiken
 • Gasinstallatie (gasdichtheid)
 • Verwarmingsinstallatie (verbrandings- en reinigingsattest)
 • Stookplaats conformiteit NBN B61-001 (verwarmingsinstallaties vanaf 70 kW)
 • Gasdetectie
 • Liften
 • Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, muurhaspels)
 • Branddeuren (plaatsingsattest)

Kostprijs

Aan de controle van de brandweer is een retributie verbonden. 

Deel deze pagina