Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

College van burgemeester en schepenen

In Sint-Katelijne-Waver bestaat het schepencollege uit de burgemeester en vijf schepenen. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst maakt van  rechtswege deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester wordt door de Vlaamse minister van binnenlandse Aangelegenheden benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden kunnen daartoe kandidaten voordragen. De schepenen worden door de verkozenen van de meerderheid voorgedragen.

De burgemeester heeft enkele bevoegdheden die hem door de wet zijn toegekend. Schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid. Burgemeester en schepenen nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam schepencollege. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken.

Het schepencollege is zowat het dagelijks bestuur van de gemeente. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen elke maandagnamiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Deel deze pagina