Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gemeentelijk noodfonds ondernemers en verenigingen

Om ondernemers en verenigingen die financiële schade lijden door de coronacrisis tegemoet te komen, zal het gemeentebestuur een noodfonds oprichten. Tijdens de volgende vergadering zal aan de gemeenteraad gevraagd worden om een coronafonds op te richten. Het bestuur maakt hier in eerste instantie 100.000 euro voor vrij.

De manier waarop het geld wordt verdeeld, zullen de gemeentelijke diensten de komende weken uitwerken. Om een zo goed mogelijke verdeelsleutel op te stellen, is het belangrijk dat we een zicht krijgen op de geleden schade. 

Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kregen via e-mail de vraag om een schatting door te geven. Ondernemers doen dat via onderstaande link.

Opgelet: deze informatie die alleen maar om een verdeelmethodiek op te stellen. Wanneer de verdeelsleutel er is, volgt een nieuwe communicatie en pas dan kunnen verenigingen en ondernemers hun effectieve aanvraag tot compensatie indienen.