Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Een wielerwedstrijd organiseren

De organisatie van wielerwedstrijden staat beschreven in het KB van 28 juni 2019. Hieronder geven we je grote lijnen mee. Organiseer je ook randanimatie? Vul dan eveneens het document ‘melden van een evenement’ in.

Vergunning

Nodig voor alle wielerwedstrijden van elke burgemeester op wiens grondgebied de wedstrijd passeert.

Vergunning moet ten minste 14 weken voor de wedstrijd worden aangevraagd door de organisator.

Liefst digitaal aanvragen.

Burgemeesters kunnen tot 6 weken voor de wedstrijd beslissen over het al dan niet toekennen van een vergunning.

Aan deze beslissing kunnen voorwaarden gekoppeld worden.

Tijdschema vergunningstraject

 • 14 weken vooraf: aanvraag organisator
 • 12 weken vooraf: aanvraag toelating van de wegbeheerder voor het gebruik van gewestwegen en advies van de provinciale commissie dringende geneeskundige hulpverlening (DHG) (referentieburgemeester)
 • 8 weken vooraf: antwoord wegbeheerder en advies commissie DGH
 • 8 weken vooraf: bewijs van verzekering door organisator
 • 6 weken vooraf: definitief akkoord burgemeester
 • 4 weken vooraf: coördinatievergadering (indien nodig)

Minimale gegevens aanvraag

Uw aanvraag moet minstens volgende informatie bevatten:

 • de identiteit van de organisator, de koersdirecteur en/of de veiligheidscoördinator;
 • de aard van de wedstrijd;
 • de categorie van deelnemende renners voor wie de wedstrijd is voorbehouden;
 • het maximaal aantal deelnemers aan de wedstrijd;
 • het volledig parcours van de wedstrijd, met inbegrip van de in artikel 11 bedoelde zones en een lijst van de kruispunten;
 • de kenmerken van het parcours;
 • het tijdschema voor het verloop van de wedstrijd;
 • de toelating tot gebruik van de terreinen van het niet openbaar domein;
 • de eventuele aanwezigheid van een publiciteitskaravaan en de omvang ervan;
 • het aantal voertuigen waarvoor de koersdirecteur voornemens is volg- en doorgangsbewijzen af te leveren.
 • volgende bijlagen moeten toegevoegd worden bij de aanvraag:
  • verzekeringsbewijs
  • voorgestelde omloop
  • volgbewijzen
  • advies AWV (indien gewestweg op omloop)

Seingevers

Burgemeester en korpschef bepalen aantal seingevers in de gemeente en op welke kruispunten ze worden ingezet. Deze gegevens worden mee opgenomen in de vergunning.

Kruispunten worden verdeeld in 4 categorieën:

 1. inzet politie (30 min. voor vroegst voorziene doortocht);
 2. inzet signaalgever (30 min. voor vroegst voorziene doortocht);
 3. inzet signaalgever (vanaf doortocht openingsvoertuig tot sluitingsvoertuig);
 4. punten zonder signaalgever, al dan niet voorzien van een verkeersbord.

Coördinatievergadering

Bij wedstrijden in lijn organiseert de referentieburgemeester ten laatste vier weken vooraf een multidisciplinaire coördinatievergadering

Aanwezigen: de koersdirecteur, de veiligheidscoördinator, alle betrokken disciplines en de andere betrokken burgemeesters;

Doel: veiligheidsvoorzieningen coördineren en verantwoordelijken van alle partijen duidelijk afbakenen.

Tijdens de wedstrijd

 • Renners: rijbaan – gemarkeerd fietspad
 • Wedstrijd- en publiciteitskaravaan: enkel op de rijbaan
 • Binnen een wielerwedstrijd kunnen er bepaalde zones onderscheiden worden: vertrek- en aankomstzone, afleidingstraject, bevoorradingszone en wegwerpzone.
 • Enkel voertuigen met een volgbewijs of doorgangsbewijs mogen zich op het parcours bewegen.
 • Dit bewijs wordt afgeleverd en ondertekend door de koersdirecteur
 • Volgbewijzen moeten een stempel van de gemeente van de referentieburgemeester dragen.
 • Aankomstzone: minstens een adequaat uitgeruste hulppost met minimaal twee hulpverleners
 • Indien omloop minder dan 8 km: een ziekenwagen voorzien langs het parcours
 • Open omloop meer dan 8 km: een ziekenwagen dient de wedstrijd te volgen
 • Wedstrijden in lijn: minimum twee ziekenwagens volgen de wedstrijd

Deel deze pagina