Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Elektronische identiteitskaart (voor burgers met Belgische nationaliteit)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip gebouwd en kan u met een kaartlezer:

 • uw identiteit bevestigen,
 • documenten elektronisch ondertekenen met je persoonlijke pincode.

De nieuwe elektronische identiteitskaart die vanaf 16/11/2020 wordt uitgereikt bevat voortaan ook vingerafdrukken. 

De vingerafdrukken staan op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd, waardoor enkel bevoegde instanties deze kunnen uitlezen.

Veelgebruikte toepassingen zijn, je belastingbrief invullen, je eigen gegevens van het rijksregister raadplegen, je identiteit bevestigen in het ziekenhuis...

Als u met behulp van uw identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden.
Om geen problemen bij het lezen van uw nieuwe kaart te ondervinden, kan u de eID-software  updaten via volgende website: https://eid.belgium.be/nl.
Ook de applicatie “eID Viewer” kan u via deze website bijwerken. Met deze applicatie kan u uw eigen PIN-code veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft u toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan u documenten elektronisch ondertekenen.

Voor wie

Vanaf 12 jaar bent u verplicht een identiteitskaart aan te vragen.  De vingerafdrukken kunnen afgenomen worden 3 maanden voordat u 12 jaar wordt.

Let wel op: u kan uw kaart niet afhalen voor de leeftijd van 12 jaar. Wil je tijdens die periode op reis, dan kunt u de periode overbruggen met een Kids-ID of Paspoort (reispas).

Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, moeten pas een eID aanvragen tegen het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Geldigheid

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw identiteitskaart.  Identiteitskaarten uitgereikt na 1 maart 2014 zijn 10 jaar geldig. 


Er zijn 2 afwijkingen op deze geldigheid: 

6 jaar geldig jongeren tussen 12-18 jaar
30 jaar geldig +75 jaar

Certificaten

De identiteitskaart bevat een identiteits- en handtekeningcertificaat. Identiteitskaarten voor minderjarigen bevatten enkel het identiteitscertificaat. 

De certificaten van de elektronische identiteitstaarten uitgereikt vóór de leeftijd van 18 jaar, moet u vernieuwen vanaf 18 jaar.  

De certificaten van de elektronische identiteitskaarten die worden uitgereikt aan personen van 75 jaar en ouder, moet men om de 10 jaar vernieuwen. 

Certificaten vernieuwen kan u zonder afspraak aan de onthaal- en snelbalie van het gemeentehuis.  Kom persoonlijk langs zonder afspraak en breng zeker uw identiteitskaart en pincode mee.

Hoe aanvragen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar en wanneer de geldigheidsduur van uw kaart bijna verloopt,  ontvangt u van de dienst burgerzaken een oproepingskaart per post.

In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen:  

 • u heeft geen oproepingsbrief ontvangen, maar uw kaart vervalt weldra,
 • uw eID is verloren, gestolen of beschadigd, 
 • uw pasfoto is niet meer gelijkend,
 • uw naam of geslacht is gewijzigd, 
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtshalve schrapping.

Kostprijs

TARIEVEN VANAF 01/01/2024

GEWONE PROCEDURE (3 weken productietijd)  
EID Belg 24,10€
Duplicaat EID Belg (bij verlies of diefstal) 26,10€

SPOEDPROCEDURE (levering kaart en codes in het gemeentehuis - dag aanvraag + 1 werkdag indien voor 15u aangevraagd)

 
EID Belg 126,40€
Duplicaat EID Belg (bij verlies of diefstal) 128,40€

EXTREME SPOEDPROCEDURE (gecentraliseerde levering kaart en codes in Brussel - dag aanvraag voor 15u, afhaling 4,5u later in Brussel)

Na 15 uur aangevraagd, afhaling de volgende dag te Brussel. Let op: NIET op zondag). Adres: FOD Binnenlandse Zaken, Warandeberg 2, 1000 Brussel (2 minuten te voet van Centraal station). Openingsuren: weekdagen van 8.30 tot 19.30 uur en zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur.

 
EID Belg 163,30€ 
Duplicaat EID Belg (bij verlies of diefstal) 165,30€

Wat meebrengen

Bij aanvraag: 

 • uw oproepingskaart,
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij diefstal).

U dient hiervoor een afspraak te maken en zich persoonlijk aan te melden, omwille van het afnemen van vingerafdrukken en het trekken van een foto aan het loket.

Bij afhaling: 

 • uw oude identiteitskaart,
 • uw pin- en pukcode, die u met de post heeft ontvangen.

Dit kan uitsluitend op afspraak.  U kan uw identiteitskaart enkel persoonlijk afhalen, aangezien uw vingerafdrukken opnieuw genomen worden.

Bij vernieuwing certificaten:

 • uw identiteitskaart,
 • uw pincode. 

Dit kan zonder afspraak aan de snelbalie.

Meer info

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de Dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen.  Neem daarvoor contact op met de dienst burgerzaken.

 

Maak hieronder uw afspraak

Identiteitskaart Belg: aanvraagIdentiteitskaart Belg: afhalenIdentiteitskaart Belg: defectIdentiteitskaart Belg: verlies

Wenst u de certificaten van uw identiteitskaart te vernieuwen, kom dan zonder afspraak langs tijdens de openingsuren van de snel- en onthaalbalie.

Niet-Belgen maken voor een identiteitskaart (vreemdelingenkaart) een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken. Een vreemdelingenkaart aanvragen is enkel mogelijk op afspraak. Een vreemdelingenkaart afhalen kan zonder afspraak.

Vreemdelingenkaart (niet-Belg): aanvragenVreemdelingenkaart (niet-Belg): afhalen 

Deel deze pagina