Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen

Identiteitskaarten uitgereikt na 1 maart 2014 zijn 10 jaar geldig. U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Er zijn 2 afwijkingen op de geldigheid van 10 jaar:

6 jaar geldig jongeren tussen 12-18 jaar
30 jaar geldig* +75 jaar

OPGELET:

De certificaten van de elektronische identiteitskaarten die worden uitgereikt aan bejaarde personen van 75 jaar en ouder, zullen echter om de 10 jaar vernieuwd moeten worden om geldig te blijven teneinde een functioneel en veilig gebruik van de certificaten te waarborgen (de elektronische identiteitskaart zelf blijft 30 jaar geldig).

De certificaten van de elektronische identiteitstaarten uitgereikt vóór de leeftijd van 18 jaar, moet u vernieuwen bij de dienst bevolking met uw pincode, vanaf 18 jaar. De identiteitskaart bevat dan een identiteits- en handtekeningcertificaat. Identiteitskaarten voor minderjarigen bevatten enkel het identiteitscertificaat.

Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres.

 • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken
 • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, dienen pas een eID aan te vragen tegen het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u, van de gemeente waar u woont, per post een oproepingskaart om uw eID bij de Dienst Burgerzaken van uw gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:

 • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

U gaat vervolgens met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente. 2 tot 3 weken later, krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.

Om de 'elektronische handtekening' te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt. Uw pincode kunt bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen.

Kostprijs

TARIVEN VANAF 01/01/2020

GEWONE PROCEDURE (3 weken productietijd)  
EID Belg 21,10 €
Duplicaat EID Belg (bij verlies of diefstal) 23,10 €
   
SPOEDPROCEDURE met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK BRUSSEL (dag van aanvraag + 1 werkdag)  
EID Belg 139,80 €
Duplicaat EID Belg (bij verlies of diefstal) 141,80 €
   
SPOEDPROCEDURE met levering van de kaart en PIN/PUK op de GEMEENTE (dag van aanvraag + 1 werkdag)  
EID Belg 108,60 €
Duplicaat EID Belg (bij verlies of diefstal) 110,60 €

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de Dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij diefstal).

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.
 • U kan uw identiteitskaart enkel persoonlijk afhalen. Indien u graag iemand volmacht geeft om uw kaart af te halen, kan u het volmachtformulier downloaden.   

 

Maak hieronder uw afspraak

Elektr. identiteitskaart: aanvraagElektr. identiteitskaart: afhalenElektr. identiteitskaart: defectElektr. identiteitskaart: verliesElektr. identiteitskaart: nieuwe codesElektr. identiteitskaart: certificaat vernieuwen (eenmalig na 18e verjaardag)

Niet-Belgen maken voor een identiteitskaart (vreemdelingenkaart) een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken. Een vreemdelingenkaart aanvragen is enkel mogelijk op afspraak. Een vreemdelingenkaart afhalen kan zonder afspraak.

Vreemdelingenkaart: aanvragenVreemdelingenkaart: afhalen