Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Extra maatregelen voor fietsveiligere Stationsberg

Gepubliceerd op  di 14 mrt 2023
De komende weken zullen we extra maatregelen nemen om de autobestuurders nog meer duidelijk te maken dat het niet toegelaten is om fietsers voorbij te steken op de brug aan het station. Politie Bodukap zal ook extra controles uitvoeren: wie over de witte lijn rijdt, riskeert een boete.

Op de Stationsberg, zoals de brug over de spoorweg in de volksmond heet, delen fietsers en auto's de rijbaan. Er is geen plaats voor fietspaden. Door de bocht die de weg op de brug maakt, is het zicht er slecht. Daarom is het voor auto’s verboden om fietsers voor te steken. Als er een tegenligger komt, leidt dat tot gevaarlijke situaties.

De voorbije jaren namen we al heel wat maatregelen om automobilisten duidelijk te maken dat voorsteken er niet mogelijk is. In het midden van de baan is een volle witte lijn. Die mag je niet oversteken. We brachten ook fietsertjes aan op het wegdek.

Extra maatregelen

Toch krijgen we nog veel te veel meldingen van voorbijstekende auto’s. Dat is gevaarlijk en wordt door fietsers ervaren als zeer beangstigend. Daarom zullen we nu extra maatregelen nemen:

  • Recent plaatsten we aan beide kanten van de brug een verkeersbord dat bestuurders bedankt om mooi achter de fietsers te blijven.
  • De fietsertjes op de rijbaan zullen we meer naar het midden van de rijbaan plaatsen. Zo geven we aan dat de fietsers niet in de goot moeten rijden en maken we autobestuurders duidelijk dat er geen plaats is om fietsers in te halen.
  • De volle witte middellijn zullen we voorzien van een ribbelmarkering. Zo zullen bestuurders horen en voelen wanneer ze over de lijn rijden en dus iets verkeerds doen.

Controle door politie

Naast de voornoemde sensibiliserende maatregelen zal politie Bodukap ook extra controles uitvoeren. Zij zullen regelmatig de foto's bekijken die de ANPR-camera op de brug maakt van van passerende voortuigen. Op de foto’s is erg duidelijk te zien of een voertuig de volle witte middellijn overschrijdt. Is dat het geval, dan mag de bestuurder zich aan een bekeuring verwachten.

Veiligheid en veiligheidsgevoel verhogen

Met deze inspanningen willen we op korte termijn de fietsveiligheid en het veiligheidsgevoel van de fietsers op de Stationsberg verhogen. De gemeente blijft intussen in overleg met Infrabel om te werken aan de meest effectieve langetermijnoplossing, namelijk een heraanleg.