Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Focus op de toekomst van het onderwijs in onze gemeente

Gepubliceerd op  do 07 nov 2019
Sinds enige tijd heerst er ongerustheid over de toekomst van de gemeentelijke basisscholen Dijkstein, GLOC en Octopus. Het klopt dat het gemeentebestuur de voor- en nadelen onderzoekt van de overheveling naar een ander net. Graag willen we één en ander duidelijk kaderen.

Het gemeentebestuur is momenteel volop bezig met het opstellen van het meerjarenplan voor de komende zes jaar. Dat is een opsomming van alle projecten, acties, … die we als gemeente willen uitvoeren. Alle kerntaken van de gemeente worden onderzocht en overwogen met aandacht voor kostprijs, kwaliteit en vooral met oog op de toekomst. We bekijken vooral ook waar en hoe we nog beter kunnen doen. Ook voor het gemeentelijk onderwijs maken we deze oefening.

Veranderend schoollandschap

Het onderwijslandschap is de voorbije jaren grondig veranderd. De onderwijswetgeving wijzigde ingrijpend en scholen kregen meer beleidsruimte zelf in handen. Veel scholen rondom ons verenigden zich in sterkere scholengemeenschappen en schoolbesturen. Op die manier kunnen zij nog professioneler werken, met specialisten die zich toeleggen op de schoolorganisatie, de communicatie, het pedagogische, het juridische, … Tegelijk kunnen de scholen hun eigenheid behouden.

In de gemeentescholen van Sint-Katelijne-Waver is deze bestuurlijke uitbouw nog niet gebeurd. Het nieuwe gemeentebestuur koos ervoor om het eigen gemeentelijk onderwijs en de huidige scholengemeenschap door te lichten en te onderzoeken welke voor- en nadelen onze gemeentescholen zouden kennen bij een opname in een groter schoolbestuur. En welke voor- en nadelen dit zou hebben op andere gemeentelijke taken.

De voordelen van een groter schoolbestuur

In juni besprak het gemeentebestuur het resultaat van deze doorlichting met de directies van de drie gemeentelijke basisscholen. Alle bezorgdheden die de directies toen hadden, werden opgelijst en nam het gemeentebestuur mee. Deze vormden het kader waarin de verdere denkoefening gebeurde. Ook met leerkrachten en ouderraden zat het bestuur rond de tafel.

Opname in een groter schoolbestuur zou volgende voordelen met zich meebrengen:

 • betere pedagogische begeleiding met een coördinerend directeur en pedagogisch begeleider;
 • betere ondersteuning inzake personeelsbeleid;
 • betere juridische ondersteuning;
 • efficiëntere inzet van de werkingsmiddelen;
 • betere benutting van het potentieel van het personeel;
 • meer kansen op een schoolloopbaan voor tijdelijke personeelsleden;
 • versterking van het beleidsvoerend vermogen van de scholen;
 • verbinding met andere scholen en een schoolbestuur met meer kennis over onderwijsaangelegenheden;
 • efficiëntere samenwerking.

Aandacht voor kwaliteit en eigenheid

De voorbije weken sprak het gemeentebestuur met andere netten over de overheveling van de gemeentelijke scholen. Het onderzocht in welke mate zij kunnen voldoen aan de voorwaarden die wij opleggen en garanties die wij vragen.

Als we zouden beslissen om de scholen over te dragen, dan zijn volgende zaken voor het gemeentebestuur van primair belang:

 • De drie scholen blijven basisscholen.
 • De kinderen kunnen in dezelfde school hetzelfde kwalitatief onderwijs blijven volgen.
 • Het pedagogisch project blijft kwalitatief hoogstaand.
 • Onze drie scholen behouden hun eigen karakter.
 • Het personeel (leerkrachten, administratie, schoonmaak, …) behoudt zijn job binnen het wettelijke kader.
 • De infrastructuur blijft ten dienste staan van de lokale gemeenschap.

Alle scholen en alle leerlingen ondersteunen

We willen als gemeente nog meer onze coördinerende rol opnemen en het flankerend onderwijsbeleid verder uitbouwen. In het belang van alle schoolgaande kinderen en alle scholen in onze gemeente.

Sint-Katelijne-Waver wil uitgroeien tot een nog sterkere onderwijsgemeente. Op dit ogenblik lopen er meer dan 5.000 kinderen tot 18 jaar school in onze twee secundaire scholen en zeven basisscholen. Daarnaast hebben we op Campus De Nayer een sterke afdeling van Thomas More Hogeschool en KU Leuven op ons grondgebied.

Al deze scholen – kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokken opvoeders – willen we maximaal ondersteunen. Direct én indirect. Direct door het verder uitbouwen van ons Huis van het Kind, waar alle scholen als kernpartners deel van uitmaken. Indirect door het toekennen van sociale voordelen aan de scholen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • gratis busvervoer van en naar het zwembad;
 • extra inzetten op de bestrijding van kinderarmoede in onze gemeente;
 • extra investeren in veilige schoolomgevingen;
 • kwaliteitsvolle en uitgebreide buitenschoolse kinderopvang.

Weldra beslissing

We begrijpen dat de huidige onzekerheid tot ongerustheid heeft geleid. Maar gezien de impact van de beslissing wilden we het onderzoek grondig voeren en de verschillende mogelijkheden zorgvuldig onderzoeken. Daarom konden we nu nog geen beslissing nemen. Nu al beslissen, voor alles grondig is onderzocht, zou een teken van slecht bestuur zijn.

U mag er op rekenen dat we weldra de knoop zullen doorhakken en het u vervolgens zo snel mogelijk laten weten. De beslissing die we nemen, zal er één zijn met oog op de toekomst én voor kwaliteitsvol onderwijs in onze gemeente, waarvan alle kinderen die hier wonen en school lopen zullen profiteren.