Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

GECORO zoekt gemotiveerde leden

Gepubliceerd op  wo 27 feb 2019
Bent u geïnteresseerd in het ruimtelijk beleid van de gemeente en denkt u een kwalitatieve bijdrage te kunnen leveren? Bent u gemotiveerd om een engagement van zes jaar aan te gaan en u te verdiepen in het aspect ruimtelijke ordening? Stel u dan snel kandidaat!

Wat

De Gecoro is de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening die als onafhankelijk orgaan het gemeentebestuur bijstaat in allerlei plannings-en vergunningsprocessen.

Doel

Onze beschikbare open ruimte steeds schaarser wordt, daarom is het belangrijk om ze goed in te vullen. We willen hiervoor een kwalitatief beleid uitwerken. Daarbij speelt de Gecoro een belangrijke rol.

Modaliteiten

De Gecoro vergadert gemiddeld vier tot vijf keer per jaar. Ze bestaat elf leden. Vier daarvan zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Zeven personen vertegenwoordigen de verschillende maatschappelijke geledingen. Voor ieder lid is er een plaatsvervanger.

Elke deelnemer met stemrecht ontvangt voor elke bijgewoonde zitting een kleine vergoeding. Als tegenprestatie moet die de dossiers goed voorbereiden vooraleer hij/zij naar de vergadering komt. De coördinator ruimtelijke planning en vergunningen helpt hierbij.

Wie

U bent geïnteresseerd in het ruimtelijk beleid van de gemeente en denkt hiertoe een kwalitatieve bijdrage te kunnen leveren. U bent gemotiveerd om een engagement van zes jaar aan te gaan en u daadwerkelijk te verdiepen in het aspect ruimtelijke ordening:

 • U behoort tot een vereniging die deel uit uitmaakt van de volgende maatschappelijke geledingen:
  • milieu;
  • werknemers;
  • land- en tuinbouw;
  • werkgevers;
  • handelaars.
 • U kan aanzien worden als een deskundige inzake ruimtelijke ordening: u bent beslagen in het aspect ruimtelijke ordeningen in al zijn geledingen. Dit kan vanuit een professionele bezigheid, maar ook vanuit een persoonlijke interesse en opvolging van het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Profiel

U bent bereid tot een inzet van minstens zes jaar en beantwoordt aan volgend profiel:

 • U heeft voeling met wat er in de gemeente leeft;.
 • U bent politiek onafhankelijk zijn.
 • U bent vertrouwd met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken.
 • U kunt voldoende tijd spenderen om verslagen en rapporten door te nemen.
 • U kunt zich inhoudelijk een beeld vormen van de ruimtelijke problematiek. U kunt erover vergaderen om tot een gemotiveerd advies te komen in functie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (in opmaak), het Beleidsplan Provincie Antwerpen (in opmaak) en het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (op te starten).
 • U bent communicatief.
 • U bent bereid zijn tot luisteren zonder vooringenomenheid.
 • U bent discreet zijn.

Meer info

Meer info over de werking van een Gecoro vindt u op www.gecoro.info.

Voor informatie over de Gecoro van onze gemeente kan u terecht bij de coördinator ruimtelijke planning en vergunningen, Kristof Michiels (kristof.michiels@skw.be, 015 30 50 30).

Dien hier uw kandidatuur voor de Gecoro in.