Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gewijzigde wetgeving Euthanasie

Gepubliceerd op  wo 25 mrt 2020
Vanaf 02/04/2020 treedt het nieuwe KB betreffende euthanasie in werking en zullen de nieuw geregistreerde euthanasie aanvragen onbeperkt geldig blijven. Opgelet; aanvragen van vóór 02/04/2020 dienen na 5 jaar nog hernieuwd te worden en zullen vanaf dan onbeperkt geldig zijn.

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

U kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst bevolking van uw gemeente. Als u dit wilt, kunt u de wilsverklaring ook laten registreren bij uw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Wilsverklaringen die werden geregistreerd vóór 02/04/2020 zijn slechts 5 jaar geldig en dienen na 5 jaar hernieuwd te worden.

Wilsverklaringen vanaf 02/04/2020 blijven voor onbeperkte duur geldig vanwege het nieuwe KB 15 MAART 2020. — Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie, dat in werking treedt vanaf 02/04/2020.